Skip navigation

Rettigheter

Eberspächer ønsker velkommen til sitt nettsted og takker for interessen du viser for vårt firma og våre produkter.

Personvern
Når du besøker vår nettside, registrerer nettserveren vår automatisk IP-adressen som tildeles av Internett-tjenesteleverandøren din, nettstedet du kommer fra, de nettsidene du faktisk besøker samt datoen for besøket. Det kan hende du blir spurt om personopplysninger. Det er frivillig å svare på disse spørsmålene.

Alle personopplysninger som oppgis på Eberspächers nettsted, kan uten ditt samtykke bli brukt til behandling av forespørsler, f.eks. sende produktinformasjon og besvare spørsmål, eller informere om tjenester som tilbys av Eberspächer-konsernet. Eberspächer garanterer at alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt i henhold til gjeldende lovgivning om personvern. Du kan når som helst motsi deg bruken av dine personlige opplysninger til markedsføring eller markedsundersøkelser eller be om informasjon om hvilke opplysninger som er lagret. Du kan motsi deg slik bruk eller komme med andre typer innsigelser eller spørsmål vedrørende personvern ved å sende en e-post til datenschutz@eberspaecher.com.

Informasjonskapsler (cookies)
Eberspächer bruker informasjonskapsler for å kunne følge bruken din av nettstedet og på den måten tilpasse innholdet til dine individuelle ønsker. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet du besøker lagrer på harddisken din. De gjør det mulig å identifisere datamaskinen din, men de verken registrerer eller lagrer personopplysninger. Informasjonskapsler gjør ingen skade på datamaskinen din og kan ikke inneholde virus. Du kan til enhver tid slette eller hindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen via innstillinger i nettleseren din.

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en tjeneste for nettstedsanalyse levert av Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler, som er tekstfiler lagret på datamaskinen, for å kunne analysere hvordan du bruker nettstedet. Informasjonen som registeres i kapselen (inkludert IP-adressen), sendes til Google og lagres på selskapets servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter om aktiviteten på nettstedet for nettstedets operatør og yte andre tjenester knyttet til aktiviteten på nettstedet og bruken av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det er nødvendig å gjøre det ved lov, eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke under noen omstendighet sammenstille IP-adressen din med andre opplysninger som innehas av Google. Du kan avvise bruken av informasjonskapsler ved å velge de aktuelle innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette, vil du ikke være i stand til å bruke hele nettstedets funksjonalitet. Ved å bruke dette nettstedet, aksepterer du at opplysninger om deg hos Google behandles på den måten og til de formålene som er nevnt ovenfor.

Tillatelse til å samle inn og lagre data kan når som helst trekkes tilbake med øyeblikkelig virkning ved hjelp av deaktiverende programtillegg. Med hensyn til diskusjonen om bruk av analyseverktøy med fullstendige IP-adresser, vil vi understreke at dette nettstedet bruker Google Analytics med utvidelsen «_anonymizeIp ()", og dermed vil IP-adresser bare bli viderebehandlet i kortform for å utelukke muligheten for å kunne knytte dem direkte til en person.

Opphavsrett
© 2012 Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG, Esslingen, Tyskland gjelder for alle sider som vises på dette nettstedet.

Med enerett
Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og video så vel som deres fremstillingsmåte på Eberspächers nettsted er beskyttet av åndsverksloven og andre gjeldende lover om opphavsrett. Innholdet på dette nettstedet må ikke kopieres, videreformidles, modifiseres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart i kommersiell hensikt. Eberspächers nettsted kan inneholde bilder som tredjepart har opphavsrett til.

Pressebilder kan kun benyttes til redaksjonelle formål til journalistisk arbeid innenfor rammer som er godkjent av Eberspächer-konsernet, og med kildehenvisningen "Eberspächer". Det kreves ikke godgjørelse for trykking og publisering. Vi ber imidlertid om en kopi av trykte medier samt informasjon om publisering i elektroniske medier (Internett). For enhver annen kommersiell bruk av bildene skal det innhentes skriftlig samtykke fra Eberspächer.

Ansvarsbegrensning
Dette nettstedet er blitt satt opp så nøyaktig som mulig. Eberspächer kan likevel ikke garantere at sidene og informasjonen som er oppgitte, er korrekte og uten feil. Informasjonen på dette nettstedet utgjør heller ikke noen utrykkelig og/eller underforstått garanti. Eberspächer frasier seg ethvert ansvar for eventuelle skader som kan oppstå direkte eller indirekte ved bruk av dette nettstedet, i den grad det ikke dreier seg om forsettelig eller grov uaktsomhet fra Eberspächers side. Når det gjelder mindre forsømmelser, er Eberspächer kun ansvarlig ved brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser begrenset til forutsigbare, vanlig forekommende skader.

Rettigheter
Eberspächer har som mål å presentere et innovativt og informativt nettsted. Vi håper at du finner de opplysningene du leter etter. De immaterielle verdiene som finnes på nettstedet, f.eks. patenter, testresultater og opphavsrett er beskyttet ved lov. Det gis via nettstedet ingen tillatelse til bruk av Eberspächers eller tredjeparts immaterielle verdier.

Koblinger til eksterne nettsteder
Eberspächer påtar seg ikke ansvar for innholdet på nettsteder som tilhører andre virksomheter eller tredjepart, som det finnes koblinger til fra vårt nettsted. Dette fordi Eberspächer ikke har innflytelse på innholdet. Leverandøren av et nettsted som gir opphav til skader forårsaket av bruk av informasjonen på dette nettstedet, er dermed selv eneansvarlig. For nettsteder som tilhører tilknyttede selskaper, er de aktuelle tilknyttede selskapene ansvarlig.

Produkter og priser
Opplysninger på nettstedet om omfanget av leveranser og tjenester i tillegg til utseende, pris, mål og vekt for produkter, stemmer overens med den informasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for publiseringen og basert på forholdene til det tyske markedet. Vi forbeholder oss rett til endringer uten varsel. Oppgitte priser gjelder våre forhandlere og er veiledende. Ta derfor kontakt med din forhandler for informasjon om gjeldende salgspriser.

Nasjonale varianter
Nettstedet henvender seg til et internasjonalt publikum, noe som innebærer at det kan referere til produkter og tjenester som ikke finnes, eller enda ikke finnes, eller finnes under et annet produktnavn eller i en annen versjon i andre land. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon.