Skip navigation

Hydronic S3 Economy

Ved å lansereHydronicS3Økonomi,introdusererEberspächerenkompaktvannvarmeri markedetsom tilfredsstiller de nyestekravene til allekjøretøy segmenter.Denskompaktedimensjoner ogfantastiskfleksibilitetunder installasjoner virkeligimponerende.Itillegg brukerHydronicS3ØkonomiEberspächerCANbus-teknologiog er laget medrobuste komponenter.


Fordeler ¹⁾:

 • Trinnløs effektregulering
 • Optimalisert vannpumpe som gjør at varmen blir raskere fordelt i systemet
 • Kan brukes med bensin, diesel, E10 og B30
 • Redusert støy nivå
 • Høyere IP beskyttelsesgrad gjør den sikrere mot inntrengning av vann under høytrykks rengjøring (forutsatt at varmeren ikke er i drift)
 • Forbedret motstand mot salt
 • Robust design:
  - Innkapslet viftemotor
  - Separate varmt og kalde komponenter
  -Elektronisk styrt motor
 • En effektivitet på hele 85%
 • Drifts temperatur område: diesel -40°C til +80°C og bensin -40°C til +60°C

Mer informasjon:
 
Tekniske data varmer

¹⁾ Det faktiske funksjonsomfanget avhenger av det aktuelle bruksområdet. Kontakt verkstedet for mer informasjon.