Skip navigation

Slik virker en Eberspächer Hydronic vannvarmer

Så snart varmeren mottar startsignalet, utløses følgende prosesser av den sentrale styreenheten:

  • Automatisk sikkerhetssjekk
  • Glødepluggen varmes opp
  • Doseringspumpen tilfører drivstoff
  • Forbrenningsmotoren starter jevnt
  • Viften leverer forbrenningsluft
  • Blandingen av drivstoff og luft antennes (flamme oppstår)
  • De varme forbrenningsgassene strømmer gjennom varmeveksleren som leverer varmen til motorens kjølesystem
  • Varmeren styres elektronisk og fungerer – alt etter varmebehovet – i flere driftsfaser

Slik virker Hydronic:

Mer informasjon:

Hydronic produktoversikt