Skip navigation

EasyScan – Diagnose- og serviceverktøy for kupévarmere

Diagnose- og serviceverktøyet EasyScan er nylig oppdatert for å sikre at det er kompatibelt med de nye varmeapparatene og betjeningselementene med CAN-kommunikasjon. EasyScan forblir fullstendig bakoverkompatibel, dvs. at verktøyet fremdeles støtter alle tidligere støttede varmeapparater og betjeningselementer. PC-programvaren er utvidet med de nye produktene i Frontend, mens den gode strukturen i hovedsak er beholdt.


Fordeler:

 • Omfattende analyse av aktuelle driftsstatuser
 • Automatisk lagring av individuelle brukerinnstillinger, overføring også ved oppdatering
 • Feilanalyse av apparater og komponenter
 • Funksjonstesting av varmeapplikasjon
 • Støtte ved første gangs bruk av en varmeapplikasjon
 • Integrert resultatprotokoll for gjennomført førstegangsbruk og for diagnoseprosedyrer

Nye funksjoner:

 • Formidling av feilkoder, inkludert ytterligere systemparameter for de nye varmeapparatene med CAN-kommunikasjon
 • Mulighet for spesiell ADR-konfigurasjon ved styreapparat
 • Fastvareoppdateringer av EasyStart Web
 • Profesjonell, PC-støttet og framtidssikker førsteinstallasjon av EasyStart Pro-varmesystem
 • Parametrisering av EasyStart Pro (f.eks. brukerinnstillinger som tidsformat, temperaturenhet osv.)
 • Lagring og ny bruk av parameterdataoppføringer for EasyStart Pro
 • Parametrisering av EasyStart Pro (ytterligere 25 språk i tillegg til engelsk og tysk)

EasyScan-segmentet: