Skip navigation

Slik virker en Eberspächer Airtronic luftvarmer

Så snart varmeren mottar startsignalet, utløses følgende prosesser av den sentrale styreenheten:

  • Automatisk sikkerhetssjekk
  • Forbrenningsmotoren starter, brennkammeret forhåndsventileres, glødepluggen varmes opp og doseringspumpen tilfører drivstoff
  • Glødepluggen tenner blandingen av drivstoff og luft, og flammen oppstår
  • De varme forbrenningsgassene strømmer gjennom varmeveksleren
  • Varmluftviften trekker inn kupéluft eller friskluft
  • Varmen fra forbrenningsgassene overføres av varmeveksleren til
    denne varmluften

Slik virker Airtronic: