Skip navigation

Kupévarmere for kommersielle kjøretøy

Med Airtronic luftvarmere og Hydronic vannvarmere tilbyr Eberspächer en omfattende portefølje med robuste og varige kupévarmere for alle typer kommersielle kjøretøy.

Strenge utslippskrav og kommersielle begrensninger krever motoruavhengig varming av førerhuset. I tillegg til å sørge for komfort spiller kupévarmerne en viktig rolle i land med kjølig klima. Bare ved hjelp av varmeløsninger kan det garanteres at det kommersielle kjøretøyet er driftsklart selv ved de laveste temperaturer. Dette er to ulike krav som Eberspächer tilbyr to løsninger for, Airtronic luftvarmere og Hydronic vannvarmere. Med effekter på 4-35 kW dekker begge kupévarmervariantene samtlige applikasjoner med sin omfattende produktportefølje. Varmeapparatene er optimalisert som systemløsninger spesielt for bruk i kommersielle kjøretøy, og de imponerer med sin lange levetid og robusthet. I tillegg innfrir de uten unntak alle kravene som stilles til avgass- og lydutslipp. De motoruavhengige drivstoffvarmerne fra Eberspächer passer like godt som spesialløsninger for bruk i militær sammenheng og i jernbaneapplikasjoner som i anleggsmaskiner og traktorer.

Parallelt med varming av førerhuset åpnes det for desentralisert oppvarming av arbeidssteder uten direkte fysisk tilknytning til kjøretøyets eget varmesystem. På den måten kan for eksempel kranførerhus og ulike typer lasterom varmes på en effektiv måte.