Skip navigation

Det gir deg mange fordeler!

For å kunne tilfredsstille brukerne på best mulig måte er Eberspächers dieseldrevne varmere utviklet for drift i høyder på opptil 1500 m.o.h. I høyereliggende områder, for eksempel på fjelloverganger, kan funksjonen variere, men ikke over lengre tid. Luftfortynningen påvirker faktisk forbrenningsbalansen.

Den senere utviklingen har gjort det mulig med drift over 1500 m ved å installere en ytterligere pumpe parallelt, som er innstilt for høyder opptil 2500 m.o.h. Pumpevalget foretas via en 2-trinnsbryter: lavt/høyt høydenivå.

Dette alternativet er særlig aktuelt for bobiler og firehjulstrekkere. Hvis du velger en Hydronic 4 eller 5 varmer og planlegger å kjøre i høytliggende områder, anbefaler vi deg å velge "WS"-versjonen fremfor "WSC". Installeringen av settet vil faktisk være enklere. For vannvarmerne Hydronic D4WSC, D5WSC og D5WS 12V, er settreferansen 240244000000 tilgjengelig.

Ved bestilling av pumpen angir du den vanlige referansen og tilføyer "innstilling for høyde". For D1LCC 12V og D3LCC 12V luftvarmere finnes et sett med referansen 240221000000. For D2 12V og D4 12V luftvarmere finnes et sett med referansen 240222000000.

Disse settene inneholder pumpeinnstillingen for høye høyder, forbindelsesdeler for den elektriske kretsen, drivstoff samt installeringshåndboken.