Skip navigation

Eberspächer Airtronic luftvarmere for båter

Forskere har funnet ut at man trives best i en omgivelsestemperatur på 22 °C og en relativ fuktighet på 60 %. I tillegg til denne komfortsonen kreves det iht. DIN 1946 en minste friskluftrate på 20 m3 per person (ikke-røykere og røykere) per time.

Du er garantert optimal velvære om bord med Eberspächers luftvarmere. Våre avanserte varmere tilfører helt riktig mengde varme. Og løsninger som D5L C skaper imponerende 233 m3 luft per time.

Oppsummering av de viktigste fordelene ¹⁾:

  • Effekttrinn for rask, direkte oppvarming
  • Forhåndsinnstilling av fast temperatur
  • Egnet for friskluftdrift
  • Lavt lydnivå
  • Ventilatorfunksjon
  • Lave innkjøps- og vedlikeholdskostnader
  • Lave monteringskostnader - perfekt for ettermontering
  • Vedlikeholdsfri og servicevennlig

Slik fungerer en Eberspächer luftvarmer
Varmeren forsynes med drivstoff direkte fra båtens tank. Varmerens vifte trekker inn friskluft og blåser den oppvarmede luften inn i kabinen. Om sommeren kan viften brukes til frisklufttilførsel uten oppvarming.

Systemtilbehør for enkeltstående komplette løsninger
Eberspächer har et stort utvalg av optimalt tilpassede tilbehørskomponenter av høy kvalitet. Dermed kan spesielle krav som stilles ved bruk i småbåter og havseilere, innfris.

¹⁾ Det faktiske funksjonsomfanget avhenger av det aktuelle bruksområdet. Kontakt verkstedet for mer informasjon.