Skip navigation

Vi bidrar til fremtidens mobilitetsløsninger

Søker du en ekspertpartner for å kunne tilby både varmesystemer for en lang rekke kjøretøyer og det ideelle klimaet under alle typer forhold? Da er Eberspächer partneren for deg. Med sin blanding av kundeforståelse, ansvarlighet og sterkt motiverte medarbeidere fremstår Eberspächer som en helt spesiell partner med omfattende ekspertise på klimasystemer. Som del av det globale Eberspächer-konsernet er vi alltid der når du har behov for dine spesifikke tjenester fra oss. Prøv oss.

Utvikling skaper innovasjoner i dag og for fremtiden
Det vil bli stilt stadig tøffere krav til varmeteknikken i årene som kommer. Miljø, økonomi, akustikk, effektivitet, alternative drivstoffkilder, lang levetid, modularitet, temperaturstyring og nye kjøreteknologier er alle avgjørende faktorer for å sikre suksess for oss og for kundene våre. Vi jobber derfor konstant med å optimalisere utviklingsmetodene våre og med å designe nye, innovative og høyeffektive løsninger.

Innkjøp blir strategisk viktig
Med et sterkere fokus på våre nøkkelekspertiseområder og en økende kompleksitet knyttet til innkjøpstjenester, blir innkjøp et strategisk viktig område. Et viktig aspekt i dette er leverandørhåndtering som gjør det mulig for oss å bestemme faktorene som har innflytelse på kvaliteten og kostnadene knyttet til sluttproduktene våre, like fra fasen der kontrakter inngås. Dette tas videre gjennom styring av materialgrupper med systematiske overveielser av den totale kostnaden ved eierskap og til integrering i innkjøpsprosessen.

Logistikk er et nøkkelekspertiseområde med store kundefordeler
Logistikk som et internt nøkkelekspertiseområde gir store kundefordeler for våre forretningspartnere. Helt fra den innledende forespørselsfasen følger logistikkpersonalet produktutviklingsprosessen og sørger for at kundens logistikkbehov tas med i betraktningen gjennom hele prosessen til produktet er klart for serieproduksjon. Logistikkprosessen fra leverandør til kunde håndteres i sin helhet og koordineres innbyrdes.

Kvalitet på høyeste nivå
Som ledende på kvalitet og teknologi har vi som strategi å levere feilfrie produkter, tjenester og prosesser og leve opp til mottoet vårt "Kvalitet skaper verdi". Vår kvalitetsforpliktelse kombinert med den kvalitetsstandarden som kunden etterspør, sørger for en konsekvent høy standard på tvers av hele verdikjeden.

Produksjon i prosessorienterte fabrikker
Vi kan innfri de høye kravene til kvalitet, pålitelighet og holde tidsfristene, siden vår produksjon foregår med de mest moderne prosessene, teknologiene og maskinene og styres av våre høyt kvalifiserte medarbeidere. Alle produksjonsprosessene er underlagt en kontinuerlig syklisk planlegging, aktivitet, overvåkning og utbedring med tilfredse kunder som eneste målsetning.