Skip navigation

Verdier og standarder

Fremskritt i bilindustrien er vårt overordnede mål. Med våre produkter bidrar vil aktivt til større miljøhensyn, økt sikkerhet og mer komfort på veiene. Til tross for at tiden er preget av en kontinuerlig teknologisk og kommersiell utvikling, kan kunder, medarbeidere og forretningspartnere stole på at noen ting vedvarer. De kan stole på de tradisjonsrike og konsistente tilnærmingene og retningslinjene til en familiebedrift og en verdibasert forretningskultur som har vokst frem og utviklet seg i 150 år.

Kunder
Fornøyde kunder er grunnlaget for vår virksomhet. Vi har fokus på produkter og tjenester i tanker og handlinger og bidrar til våre kunders og forretningspartneres suksess.

Medarbeidere
Vi gir medarbeiderne våre vide rammer. Vi investerer hele tiden i opplæringsprogrammer. Vi støtter aktivt opp om talenter, uavhengig tenkning og initiativ. Det er alltid tilstrekkelig med ressurser hvis det er noen som er villig til å utvikle ny ideer.

Samarbeid
Vi verdsetter godt samarbeid og jobber for stabile relasjoner på alle nivåer, både eksternt og internt. Lojalitet, respekt, toleranse og gjensidig tillit er kjernen i alle partnerskap for å oppnå felles suksess.

Ansvar
Ifølge vår filosofi stopper ikke ansvaret vi bærer ved fabrikkportene, men omfatter hele produksjons- og forsyningskjeden. Vi har som mål å oppnå en bærekraftig økologisk balanse i alt vi gjør og skaper.