Skip navigation

Våre sterke sider. Vår visjon.

Eberspächer har alltid hatt tro på kraften i nytenkning og imponert bransjen ved stadig å vise evne til endring. Hver dag møter vi utfordringer, og vi ser på dem som muligheter til å utvikle virksomheten vår som del av vår strategi for bærekraftig vekst.

Uavhengighet
Vi tar avgjørelser fra en sterk posisjon. Vår kommersielle uavhengighet som en familiebedrift gjør det mulig selv å definere hovedfokus og bestemme strategiske mål. I dette arbeidet støtter vi oss til det overordnede målet om langsiktig stabilitet. 

Vekst
Siden 1865 har navnet vårt vært synonymt med entreprenørskap og forretningskreativitet. Vi vil fortsette å vokse organisk i fremtiden. Målsetningen er å styrke markedsposisjonen vår for alle produktgruppene og å utvide den eksisterende porteføljen med produkter som passer naturlig inn. 

Internasjonalisering
Vi er godt etablerte i alle hovedmarkeder i den internasjonale bilindustrien og vi øker kontinuerlig vår globale tilstedeværelse. Vi konsentrerer oss om regioner med stor økonomisk vekst og lovende fremtidsutsikter, for eksempel BRIK-landene Brasil, Russland, India og Kina. 

Ledende på teknologi
Vi ønsker å skape fremskritt i bilindustrien ved å utnytte de briljante ideene til våre utviklere og gjøre dem til banebrytende komponenter. Derfor investerer vi hele tiden i forskning og utvikling. Vi har over 700 ingeniører og spesialister som jobber engasjert med å styrke den ledende teknologiske posisjonen vår innen alle produktgrupper.

Bærekraft
Morgendagens mobilitetsløsninger har flere sider ved seg. Vi tror fullt og fast på harmonien og mangfoldet ved mange løsninger som utfyller hverandre, som vi vil se på mellomlang sikt. Eberspächer er forberedt på nært forestående teknologiske endringer i alle produktspektre. Vi er klar for den nødvendige videreutviklingen av forbrenningsmotoren, som fortsatt vil være et fast inventar på veiene en stund fremover. Vi er også klare for å innlemme alternative fremdriftsløsninger.

Les mer om våre banebrytende tekniske komponenter for bærekraftig mobilitet. mer