Skip navigation

Compliance – standarden for god forretningsskikk

Helt fra Jakob Eberspächer grunnla sin håndverksbedrift i 1865, har navnet Eberspächer stått for både fremragende produkter og verdiene til et familieforetak som i dag drives av femte generasjon. Sammen med våre ansatte har vi konkretisert disse verdiene i selskapets mål og visjoner. Vi legger vekt på at lover og regler følges, interne retningslinjer overholdes og grunnleggende etiske normer respekteres (Compliance) – alltid og overalt. Dette er grunnlaget for vår økonomiske suksess. Vi er samtidig bevisst på at vi har et sosialt ansvar overfor våre ansatte, forretningspartnere og fellesskapet som helhet, og at vi må verne om miljøet og ta vare på naturressursene. På denne måten ønsker vi ikke bare å bidra til en bærekraftig utvikling av vårt selskap og av samfunnet, men også å vinne og opprettholde alle våre ansattes og forretningspartneres tillit.

Vår Code of Conduct er våre etiske retningslinjer i ett dokument – et sammendrag av de viktigste prinsipper for overholdelse av lover og regler, og for moralsk og etisk uklanderlig opptreden både utad i forretningslivet og internt i Eberspächer-gruppen.

Eberspächer forventer av sine forretningspartnere at de godtar og følger en egen "Business Partner Code of Conduct".