Skip navigation

Styring med hensyn til morgendagens klima

Miljø og økonomi
For oss er ikke miljøvern og lønnsomhet gjensidig utelukkende. Hvis loven krever at vi iverksetter tiltak, spør vi oss selv: Hva kan vi gjøre i tillegg til og ut over dette? Miljømessig, men også økonomisk. For hos Eberspächer er endringer synonymt med forbedringer.

Med fokus på effektivitet
Jo mer effektivt, jo bedre: Vi bruker ressurser på en gjennomtenkt måte, uten å sløse. På denne måten kombinerer vi bærekraft og lønnsomhet.

Definert handlingsplan
Hvert år setter vi oss konkrete mål for miljøvern. Og vi formidler dem til medarbeiderne våre. Ved hver avdeling finnes det flere frivillige miljøkoordinatorer som gjør kollegaene sine oppmerksom på miljøutfordringer. De sørger at vi oppnår resultater med tiltakene.

tilbake