Skip navigation

Styring med hensyn til morgendagens klima

Miljøvern er ikke noe som skjer ikke tilfeldig, det er et resultat av en strategisk handlingsplan.

For oss starter en bærekraftig virksomhet med utviklingen av produktene og avsluttes når de avfallshåndteres. Mellom disse ytterpunktene befinner produksjonen, forsyningskjeden og hele produktets livssyklus seg.

Miljørettet arbeid hos Eberspächer innbærer planlegging av arbeidsflyter og prosedyrer med fokus på bærekraft, fra leverandør og hele veien til kunden. Det er vår måte å vise samfunnsansvar på. Vi håndterer ressurser på en nøye gjennomtenkt måte.