Skip navigation

Null-strategi for feil

Det er mye bedre å forebygge feil enn å korrigere dem etter at de har inntruffet. Dette ligger hele tiden til grunn for våre kvalitetsretningslinjer.

Det er vår målsetning å redusere feilfrekvensen hos Eberspächer til null. Dette har vi i bakhodet når vi planlegger og kontrollerer alle driftsrelaterte arbeidsflyter og prosedyrer som er kvalitetspåvirkelige. Samtidig vet vi at det verken for menneske eller maskin er mulig helt å unngå feil. Vi er derfor tolerante når feil inntreffer.

Vi laster ingen for enkeltstående avvik fra det ønskede resultatet. I stedet ser vi på feilen som en mulighet til forbedring. Kontinuerlig. Fordi kontinuerlige forbedringer er det grunnleggende prinsippet i vårt kvalitetsstyringssystem.

Vi tar lærdom av hver eneste feil som oppstår, og forebygger dermed at den gjentar seg. Erfaringene av dette arbeidet gjøres rutinemessig tilgjengelig i selskapet for å kunne fange opp slike potensielle feilkilder så tidlig som mulig. Denne prosessen gir oss målbare resultater. Produksjonen vår ligger hele tiden nær opp til en nullfrekvens for feil.

Innsatsen vår går ikke upåaktet hen: Vi mottar jevnlig utmerkelser for våre feilfrie deler og fremragende kvalitet fra kundene våre.