Skip navigation

Kvalitet skaper verdi

 

 

Våre oppgaver og aktiviteter:

1. Kvalitetsstyringssystem

 • Sertifisert iht. IATF 16949
 • Prosessorientert KSS med innlednings-, kjerne- og støtteprosesser

2. Kvalitetsplanlegging

 • Utviklingsprosess for produktprosedyrer og -metoder fra tilbud til forsyning
 • Kartlegging av kundens krav og forventninger
 • Identifisering, vurdering og minimering av risikoer
 • Bruk av metoder (bl.a. QFD, FMEA, PPF) 

3. Kvalitetskontroll 

 • Poka Yoke-prosess
 • Eksempler på tilpasset kvalitet
 • Obligatoriske tiltak ved avvik
 • Beskrevne eskalieringsscenarier 

4. Kvalitetsforbedring 

 • Systematisk analyse av kvalitetsmål
 • Systematiske kvalitetsforbedringsprogram
 • Systematiske leverandørutviklingsprogram
 • Kultur for systematiske kvalitetsforbedringsprogram

tilbake