Skip navigation

Vi blir først fornøyde når kvaliteten er så høy som mulig

Fornøyde kunder er grunnlaget for virksomheten vår. Bare ved å fortsatt innfri kundenes høye krav og forventninger kan vi regne med suksess på sikt.

Vi er rangert blant verdens mest anerkjente innen teknologi og kvalitet. Vårt mål er å innta denne ledende posisjonen på alle produktområder.

Vi fokuserer derfor på et omfattende kvalitetsstyringssystem som tar for seg alle relevante driftsmessige arbeidsflyter og prosedyrer. Målet er å luke ut alle potensielle kilder til feil helt fra starten av. Da kan vi sikre høyest mulig kvalitetsstandard på alle nivåer.

For å klare dette anvender vi den store mengden av testede og dokumenterte metoder og kvalitetsprogram. Det finnes individuelle kvalitetsstandarder og nøkkelkvalitetsindikatorer for hver enkelt produktgruppe.

Én verdi er felles for alle produksjonslinjene: Kontinuerlig kvalitetssikring på produkt-, prosess- og tjenestenivå. Dette starter allerede på idéutviklingsstadiet og følger fasene fra preutvikling og gjennom hele produktskapingsprosessen helt frem til ettersalgsstadiet.

Ved hjelp av det internasjonalt sertifiserte kvalitetsstyringssystemet IATF 16949 og EN-ISO 9001 sørger vi for høye kvalitetsstandarder ved alle våre avdelinger over hele verden.