Skip navigation

Eberspächer i tall

Konsernets nøkkelresultattall

Inntekter i millioner euro (utenlandsandel i prosent)

Inntekter i millioner euro (utenlandsandel i prosent)

Forsknings- og utviklingskostnader i millioner euro

Forsknings- og utviklingskostnader i millioner euro

Investeringsutgifter ** i millioner euro

Investeringsutgifter * i millioner euro

Antall ansatte *

Antall ansatte