Skip navigation

Eberspächer i tall

Konsernets nøkkelresultattall

Inntekter i millioner euro (utenlandsandel i prosent)


Forsknings- og utviklingskostnader i millioner euro


Investeringsutgifter **i millioner euro


Antall ansatte *